De Schatten van Delfland

Geniet ten noorden van Maasvlakte 2 wandelend of fietsend van het prachtige nieuwe duingebied, aangelegd om het verlies van de natuur te compenseren.

Het gebied beslaat in totaal 35 hectare. Vogels en andere dieren behouden hun leefgebied en genoeg ruimte om voldoende voedsel te vinden. Specifieke duinplanten, die elders verdwijnen als gevolg van de extra stikstof, komen hier terug.