Historische wortels Berg en Dal

Deze route voert door het vlakke land langs de oevers van de Waal en door de heuvels van de stuwwallen rond Beek en Berg en Dal.

Romeinse geschiedenis, de Middeleeuwen met de erfenis van de graven van Gelre, maar ook de tijd van de historische buitenplaatsen van de 17e en 18e eeuw rijgen zich aaneen. Bovendien wordt er stilgestaan bij de ligging direct aan de rijksgrens met Duitsland.