Disclaimer

Voorbehoud
BeleefRoutes zijn met veel zorg samengesteld en uitvoerig getest. En ze worden regelmatig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen, dat de plaatselijke situatie recent wat veranderd is. Of dat zich tijdelijk een technisch mankement voordoet. Ook is het mogelijk dat in de tekst of op de kaarten onjuistheden voorkomen, ondanks uiterste zorgvuldigheid. Helaas kunt u ons hiervoor niet aansprakelijk stellen. Maar als u het aan ons wilt doorgeven, zorgen wij direct voor antwoord.


Rechten
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten op het in de routes en op de site gebruikte materiaal te regelen volgens wettelijke bepalingen. Degene die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog wenden tot BeleefRoutes bv.